0

Träna friidrott som barn

Många tror att friidrott främst är något som vuxna personer sysslar med, men så är inte riktigt fallet. Man kan faktiskt börja med friidrott redan i ung ålder, och detta har flera fördelar. Om ett barn börjar träna redan när det är mellan 7-10 år gammalt kan man se att det redan tidigt har lättare för att finna nöje i sporten och dessutom byggs deras kroppar upp på ett bättre sätt. I början går träningen ut på att man börjar öva de olika grenarna lite smått. Fokus ligger på teknik och det är inte förrän barnet kommer upp i åldrar mellan 10-13 år som det är lämpligt att låta barnet träna lite hårdare. Det är först här man bör låta barnet träna flera gånger i veckan, men fokus bör fortfarande ligga på rörelser och koordination. Dessutom bör man börja lägga in vissa styrketräningsmoment och barnet bör också börja träna sin uthållighet så smått för att kroppen ska förberedas på de utmaningar som komma skall.

Som förälder och tränare, samt som barn, ska man dock vara medveten om att alla i denna ålder utvecklas mycket olika snabbt. Vissa kan vara kraftigt utvecklade redan som 10-åringar, medan andra mognar ännu snabbare. Detta kan ofta tydligt ses i resultaten och många gånger leder detta till att flera slutar idrotta på grund av att de känner sig dåliga, eller på grund av att deras prestation inte räcker till. Det är därför viktigt att man som förälder kommer ihåg att berömma barnet ordentligt, även om det kanske inte har gått så bra på tävlingen som man trott att det skulle göra. Det är också viktigt att betona att man inte ska ge upp.