0

Mångkamp

Mångkampen är en speciell del av friidrotten. Här tävlar man inte i en gren utan deltagarna är med i flera grenar och sedan får de poäng efter hur de utfört grenen. Dessa poäng lägger man sedan ihop och den deltagare som fått den högsta poängen i slutet av tävlingen vinner. Ofta förekommer tiokamp för herrar och sjukamp för damer utomhus. När man tävlar inomhus gäller istället femkamp för damer och sjukamp för herrar. Damerna och herrarna tävlar aldrig mot varandra i mångkampen, och överlag är det så i friidrott.

Ofta sker en femkamp samt en