0

Löpning

Man kan tro att löpning bara är en gren, men så är inte riktigt fallet. Inom friidrotten finns det nämligen flera olika grenar inom just löpning. Distanserna varierar, och den kortaste av dem är 60 meter. Som tävlande kan man välja att träna och tävla i en eller flera av löpningsgrenarna.

Löpning, kortdistans

Ofta är det allra mest populärt att tävla i olika kortdistanser. Ofta ingår alla löpningsgrenar med en längd på max 400 meter i denna kategori. Ofta ingår grenar som 60 meter, 100 meter, 200 meter samt 400 meter. Man kan också räkna in stafetter på 4×400 meter och 4×100 meter. När det gäller världsrekord finns det också en del grenar inom just kortdistans att tävla i. När det gäller banor på 100 meter eller kortare springer man bara på rak bana, men vid en längre sträcka behöver man springa i en eller flera kurvor. En sak som är gemensam för all kortdistans är att varje löpare har sin egen bana och startblock används alltid.

Löpning, medeldistans

I denna kategori ingår alla löpningsdistanser från 400 meter, upp till ungefär 5000 meter. Ofta är det 800 meter, 1 500 meter, 1 engelsk mil och 3 000 meter som är de allra vanligast tävlade och tränade längderna. Även här finns det olika längder man kan sätta olika världsrekord på, och det finns också ett par olika stafetter.

När det gäller löpning på medeldistans startar de tävlande på var sin bana. Efter kurvan i början av loppet är det dock upp till varje löpare var på banan de vill befinna sig. Under dessa lopp kan löparna inte bara tänka på fart utan de måste satsa på att springa med mer taktik.

Löpning, långdistans

Långdistans är de allra längsta tävlingarna inom löpning. Här finns lopp på mer än 5000 meter och uppåt. I dennakategori ingår också terränglöpning och olika maraton. Dessa tävlingar kan antingen springas på arenor eller på större banor utomhus.

Hinderlöpning samt häcklöpning

Hinderlöpning och häcklöpning är två sorters löpning där man ska hoppa över hinder som finns på banorna. Båda varianterna kan springas som kort, medel och långdistans. När det gäller häcklöpning är det ofta 10 häckar man ska hoppa över. Det gäller dock inte på distansen 60 meter, då häckantalet är färre. Häckarna är lösa och det betyder att de välter om man nuddar dem. Män och kvinnor har också olika höga häckar att hoppa över.

Vid hinderlöpning ingår fasta hinder, och också en vattengrav som man kan landa i eller hoppa över. Dessa hinder kan inte rivas utan de står kvar om man träffar dem. Även dessa hinder är olika höga beroende på vilket kön de tävlande har. Vattengraven är dock densamma, oavsett vilka som tävlar.