0

Hoppgrenar

Inom friidrott finns det inte bara löpningsgrenar, det finns också fyra olika grenar som brukar kategoriseras som hoppgrenar av olika slag. Grenarna längdhopp och tresteg går ut på att man ska hoppa så långt som möjligt, och grenarna höjdhopp samt stavhopp går ut på att deltagaren ska hoppa så högt som möjligt.

Längdhopp och tresteg

I dessa tävlingar springer man fram till den så kallade plankan. Här gäller det att få till ett så långt hopp som möjligt, utan att trampa över plankan. I längdhopp ska hoppet göras direkt vid plankan. I tresteg ska den tävlande först träffa en planka, efter detta ska denne ta tre stora steg, innan denne gör sitt avhopp vid planka nummer två. Det är alltid den sista plankan som distansen mäts från. Ofta hoppar den tävlande sex hopp, och det är alltid det längsta hoppet som räknas. Om flera hoppare hoppar lika långt fortsätter dessa tävlande hoppa fram till dess att ett resultat finns.

Höjdhopp och stavhopp

Båda dessa tävlingsgrenar går ut på att den utövande ska springa fram till en ribba och sedan ta sig över den utan att riva. I höjdhopp måste man använda sin egen benstyrka för att ta sig över ribban, medan man i stavhopp har en stav till sin hjälp. I hoppen räknas inte hur högt man är över ribban, utan det är höjden ribban ligger på som betyder något. Man behöver alltså inte hoppa högt över ribban om man inte vill. Alla hoppare ar tre försök på varje höjd. Om man river får man ta nästa försök, men om man klarar det går man vidare till nästa höjd direkt och behöver inte hoppa samma höjd igen. I tävlingen vinner den som klarar den högsta höjden och om detta inte kan utläsas ser man till vilken hoppare som klarat höjden först. Det kan också behöva utföras en så kallad skiljehopping om man fortfarande inte kan se vem som vunnit. I detta fall får de hoppare som segern står mellan hoppa samma höjd igen. Efter detta sänker man sedan ribban. Den deltagare som river först förlorar tävlingen. Inom höjdhopp ligger maxhöjderna ofta omkring två meter, medan det i stavhopp inte är ovanligt att se deltagare som hoppar långt över fyra meter med hjälp av sin stav.