0

Kastgrenar

I alla kastgrenar som ingår i friidrott gäller det att stöta, kasta eller slunga iväg ett föremål så långt som möjligt. Det finns i huvudsak fyra olika kastgrenar inom sporten och dessa är kastning av diskus, kulstötning, spjutkastning och kast med slägga. Ibland kan man också se så kallad viktkastning. Denna förekommer dock bara i inomhusprogrammet eller i mångkamp av olika slag. Om man ser till äldre och historiska varianter av friidrott var det bara diskus och spjut som var kastgrenar.

Kula, slägga, diskus och vikt

I alla dessa grenar står deltagaren i en ring och kastar eller stöter. I slägga och vikt ska deltagaren rotera runt och sedan slunga iväg sitt föremål. I kula står deltagaren istället en bit bort, lägger upp kulan på axeln och småstudsar framåt mot ringens främre kant där denne sedan stöter iväg kulan.

När deltagaren slungat iväg sitt föremål får denne inte trampa på ringen eller utanför den innan föremålet har landat lägre bort. Om detta trots allt sker kommer kastet att förklaras ogiltigt. Ringen får bara lämnas bakåt och man måste se till att kastet alltid hamnar inom linjerna på banan.

Spjut

När det handlar om spjutkastning får deltagaren ta sitt spjut och sedan ta sats. Denne springer sedan mot en planka som inte får överstigas. Deltagaren ska sedan kasta iväg spjutet i sitt sista steg, och här gäller det att denne får rätt vinkel på spjutet. Detta måste landa stående och innanför banans linjer för att kastet ska ses som giltigt. Inte heller in denna gren får deltagaren stiga över plankan under kastet. Denna får heller inte överstigas efter att spjutet landat, utan spelaren ska alltid lämna området bakåt.